Inženjer teorijskog modeliranja (m/ž)

Published: 16.09.2020.

INETEC je jedna od vodećih tvrtki u svijetu na području razvoja tehnologije za ispitivanje vitalnih komponenti nuklearnih elektrana nerazornim metodama, provedbe samih ispitivanja i korektivnih akcija, kao i izrade različitih inženjerskih studija.  Osim u nuklearnoj industriji, prisutni smo i u drugim granama industrije u kojima je nužna primjena nerazornih metoda.

INETEC je prva hrvatska tvrtka koja je imala priliku raditi i doprinijeti projektu ITER - najvećem svjetskom znanstvenom projektu i međunarodnom konzorciju posvećenom razvoju fuzijskog reaktora. Jedan od izazova na kojima radimo je i razvoj neurokirurškog robota NERO, što je prvi korak prema ulasku u industriju medicinske robotike.

Budući da rastemo iz dana u dan, svoj tim želimo upotpuniti entuzijastičnim ljudima spremnim na rad u dinamičnom okruženju na poziciji Inženjer teorijskog modeliranja (m/ž).

 

Opis posla:

 • zapošljavanje predviđeno u sklopu provedbe projekta SMART UTX: Pametni modularni sustav za ultrazvučnu dijagnostiku u ekstremnim uvjetima
 • rad na internacionalnom projektu razvoja sondi za robotske sustave
 • izrada teorijskih modela ultrazvučnih senzora putem analitičkih metoda i metode konačnih elemenata (fem) korištenjem komercijalnih softverskih paketa onscale i softvera za simulacije prostiranja ultrazvučnih zraka i snopova te simulacije ultrazvučnih inspekcijskih procedura
 • dizajn i optimizacija virtualnih prototipova ultrazvučnih senzora sukladno zahtjevima stakeholdera
 • iterativna komunikacija s proizvodnim odjelom u svrhu optimizacije finalizacije i izrade ultrazvučnih senzora
 • istraživanje i razumijevanje relevantnih modeliranih materijala i njihovih fizikalnih svojstava (piezoelektrici, dielektrici, feroelektrici, akustički materijali,…). 

Uvjeti:

 • VSS (FSB, FER, PMF, RITEH, ili sl.)
 • barem 6 mjeseci iskustva u korištenju analitičkih metoda i/ili metode konačnih elemenata (FEM) u računalnim simulacijama
 • iskustvo u timskom radu
 • analitičnost i sistematičnost, izražene problem solving vještine.

 

Što nudimo

 • mogućnost sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme
 • rad u inovativnom timu stručnjaka
 • poticajna i ugodna radna atmosfera
 • usavršavanje postojećih i stjecanje novih znanja i vještina.

 

Prijavite se možete slanjem životopisa na careers@inetec.hr. Prijave su otvorene do 30.09.2020.

 

Svatko se može slobodno, ravnopravno i pod jednakim uvjetima prijaviti na ovaj natječaj, pri čemu je zabranjena izravna ili neizravna diskriminacija osobe koja traži zaposlenje na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Almost 30 Years of technological excellence

We have gained international acclaim for developing technologies for nuclear power plant examination and repair, inspection and repair services, as well as various engineering studies that we conduct as our regular scope of activities.

 • 0+ client services
 • 0% export services
 • 0% represented worldwide

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Cookies are used for better funcionality and better user experience. For more information on cookies and how you can disable them visit our Cookie policy Cookie policy »