SMART UTX

                                                 Europska unija
                                          Zajedno do fondova EU
 

U tijeku je provedba projekta "SMART UTX: Pametni modularni sustav za ultrazvučnu dijagnostiku u ekstremnim uvjetima"

Tvrtka INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o je 01. listopada 2018. godine započela s provedbom projekta „SMART UTX: Pametni modularni sustav za ultrazvučnu dijagnostiku u ekstremnim uvjetima“. Projekt se provodi u okviru trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Nositelj projekta:    INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.
Projektni partner: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Ukupna vrijednost projekta: 18.186.708,30 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 15.652.792,20 kn
EU udio u financiranju projekta:  11.575.146,01 kn
Razdoblje provedbe: 01.10.2018. – 01.10.2022.
Voditelj projekta i kontakt osoba:  dr.sc. Marko Budimir, marko.budimir@inetec.hr

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

 1. Industrijsko istraživanje za potrebe razvoja SMART UTX sustava
 2. Eksperimentalni razvoj SMART UTX sustava
 3. Promidžba i vidljivost
 4. Upravljanje projektom i administracija

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj je doprinijeti porastu inovacijske konkurentnosti hrvatske industrijske ultrazvučne senzorike i dijagnostike.

Cilj projekta je razviti modularni ultrazvučni dijagnostički sustav SMART UTX za primjene u ekstremnim radnim uvjetima.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

 • R1 Validiran tehnološki koncept u laboratorijskom okruženju

 • R2 Prototipiziran SMART UTX sustav spreman za komercijalnu primjenu

 • R3 Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani i predstavljeni poslovnoj, znanstvenoj te široj zainteresiranoj javnosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 
Više informacija na:
 
www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

  Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.

  Related articles

  30 Years of technological excellence

  We have gained international acclaim for developing technologies for nuclear power plant examination and repair, inspection and repair services, as well as various engineering studies that we conduct as our regular scope of activities.

  • 0+ client services
  • 0% export services
  • 0% represented worldwide