Smart EC

U tijeku je provedba projekta  „Smart EC – dijagnostički sustav za ispitivanje metodom vrtložnih struja“

Tvrtka INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. je 17. kolovoza 2020. godine započela s provedbom projekta „Smart EC – dijagnostički sustav za ispitivanje metodom vrtložnih struja“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“, referentna oznaka Poziva: KK.01.2.1.02, kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Nositelj projekta:    INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.
Projektni partner: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Ukupna vrijednost projekta: 12.778.793,03 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 11.922.693,03 kn
EU udio u financiranju projekta:  7.456.178,52 kn
Razdoblje provedbe: 17.08.2020. – 17.08.2023.
Voditelj projekta i kontakt osoba:  Matija Kekelj, mag.ing.mech. matija.kekelj@inetec.hr

Svrha projekta je razvoj samokorigirajućeg dijagnostičkog sustava koji će se sastojati od 4 sonde (sonda za ispitivanje metalnih ploča, sonda za ispitivanje sučeonih zavara od nehrđajućeg čelika, sonda za ispitivanje sučeonih zavara od ugljičnog čelika te fleksibilna sonda za ispitivanje zakrivljenih ploha) te računalnog programa za automatsku detekciju i klasifikaciju diskontinuiteta u materijalu te korekciju lift-off signala.

Glavne projektne aktivnosti uključuju:

 1. Formuliranje tehnološkog koncepta SMART EC dijagnostičkog sustava
 2. Eksperimentalno dokazivanje koncepta SMART EC dijagnostičkog sustava
 3. Laboratorijsku validaciju tehnološkog koncepta SMART EC dijagnostičkog sustava
 4. Validaciju i demonstraciju SMART EC dijagnostičkog sustava u relevantnom okruženju
 5. Demonstraciju razvijenog SMART EC dijagnostičkog sustava u operativnom okruženju
 6. Uspostavu i kvalificiranje tehnološkog sustava
 7. Upravljanje projektom
 8. Promidžbu i vidljivost

Opisane aktivnosti omogućit će postizanje sljedećeg rezultata:

 • R1 Razvijen dijagnostički sustav za ispitivanje ravnih i zakrivljenih površina te zavara metodom vrtložnih struja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 
Više informacija na:
 
www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

  Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.

  Related articles

  30 Years of technological excellence

  We have gained international acclaim for developing technologies for nuclear power plant examination and repair, inspection and repair services, as well as various engineering studies that we conduct as our regular scope of activities.

  • 0+ client services
  • 0% export services
  • 0% represented worldwide