Komercijalizacija inovativnog robotskog sustava Zenith QU tijeku je provedba projekta „Komercijalizacija inovativnog robotskog sustava Zenith Q“

NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0140

Financira Europska unija – NextGenerationEU

Tvrtka INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. je 1. rujna 2022. godine započela s provedbom projekta „Komercijalizacija inovativnog robotskog sustava Zenith Q“ koji se provodi sukladno pravilima Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Komercijalizacija inovacija“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT1), a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2).

Nositelj projekta:    INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 12.087.263,35 kuna / 1.604.255,54 eura
EU udio u financiranju projekta:  3.930.094,06 kuna / 521.613,12 eura
Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2022. - 1.9.2024.
Voditelj projekta i kontakt osoba: 

Mislav Boban, mislav.boban@inetec.hr

Svrha projekta je povećati tržišnu konkurentnost i otpornost tvrtke INETEC na globalne izazove u energetskom sektoru, uvođenjem novih procesa i komercijalizacijom inovativnog proizvoda na globalnom tržištu. Projektom će se doprinijeti komercijalizaciji rezultata istraživanja i razvoja te izvozu inovativnih proizvoda u području Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske, u pod-tematskom području 'Energetske tehnologije, sustavi i oprema'.

Projekt uključuje sljedeće projektne aktivnosti:

 1. Inovacije procesa nabave i ulazne logistike, proizvodnje, izlazne logistike i isporuke proizvoda te korisničke podrške
 2. Nabava materijalne i nematerijalne imovine za inovacije procesa
 3. Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima
 4. Upravljanje projektom i administracija
 5. Promidžba i vidljivost

Provedbom planiranih aktivnosti postići će se idući rezultati:

 • Inovativan proizvod Zenith Q nastao primjenom rezultata istraživanja i razvoja u fazi TRL 9
 • Implementirane tehnologije i uspostavljen tehnološki sustav za komercijalizaciju novog proizvoda
 • Inovirani ključni poslovni procesi nabave i ulazne logistike, proizvodnje, izlazne logistike i isporuke proizvoda te korisničke podrške
 • Inovativan robotski sustav predstavljen na međunarodnim sajmovima u području nerazornih ispitivanja

Više informacija na:
https://planoporavka.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

30 Years of technological excellence

We have gained international acclaim for developing technologies for nuclear power plant examination and repair, inspection and repair services, as well as various engineering studies that we conduct as our regular scope of activities.

 • 0+ client services
 • 0% export services
 • 0% represented worldwide