"Jačanje konkurentnosti tvrtke INETEC internacionalizacijom poslovanja"

                                                 Europska unija
                                         "Zajedno do fondova EU"
 

U tijeku je provedba projekta "Jačanje konkurentnosti tvrtke INETEC internacionalizacijom poslovanja"

Tvrtka INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o je 26. travnja 2018. godine započela s provedbom projekta „Jačanje konkurentnosti tvrtke INETEC internacionalizacijom poslovanja“. Projekt se provodi u okviru "Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020."

Nositelj projekta:    INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.
Projektni partner: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Ukupna vrijednost projekta: 810.118,00 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 647.800,00 kn
EU udio u financiranju projekta:  550.630,00 kn
Razdoblje provedbe: 27.07.2017. – 27.09.2019.
Voditelj projekta i kontakt osoba:  mag.oec. Mislav Boban, mislav.boban@inetec.hr

Svrha, ciljevi i učinak projekta:

Svrha projekta je jačanje konkurentnosti tvrtke INETEC kroz internacionalizaciju visokotehnoloških proizvoda i usluga na međunarodnim sajmovima i B2B poslovnim susretima.

Cilj projekta je sudjelovanje tvrtke INETEC na 2 međunarodna sajma te 9 B2B susreta koji su organiirani u sklopu međunarodnih konferencija, koje je tvrtka izabrala s obirom na njihovu relevantnost, mjesto održavanja i blizinu ciljnim tržištima. U cilju proširenja geografskih tržišta u segmentu nerazornih ispitivanja nuklearnih elektrana te izlaska na potpuno nove tržišne segmente nerazornih ispitivanja u segmentu industrije nafte i plina te avio industrije, tvrtka planira provesti predmetni projekt.

Učinak svih projektnih aktivnosti trebao bi rezultirati izlaskom na nova tržišta i potpisivanjem minimalno 5 novih ugovora s inozemnim partnerima, povećanjem prihoda od prodaje za 11% te prihoda od izvoza za 11%

Projekt je sufinancirala Europska unija iz iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 
Više informacija na:
 
www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

  Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.

  30 Years of technological excellence

  We have gained international acclaim for developing technologies for nuclear power plant examination and repair, inspection and repair services, as well as various engineering studies that we conduct as our regular scope of activities.

  • 0+ client services
  • 0% export services
  • 0% represented worldwide