Jačanje konkurentnosti i otpornosti tvrtke Inetec uvođenjem zelenih i digitalnih tehnologija

U tijeku je provedba projekta  „Jačanje konkurentnosti i otpornosti tvrtke Inetec uvođenjem zelenih i digitalnih tehnologija“

Tvrtka INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. je 1. lipnja 2021. godine započela s provedbom projekta Jačanje konkurentnosti i otpornosti tvrtke Inetec uvođenjem zelenih i digitalnih tehnologija sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinancirala Europska unija iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“.

Nositelj projekta:    INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 9.357.538,95 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 6.147.050,48 kn
EU udio u financiranju projekta:  2.441.754,70 kn
Razdoblje provedbe: 01.06.2021. – 01.09.2023.
Voditelj projekta i kontakt osoba:  Filip Aralica, filip.aralica@inetec.hr

Svrha projekta je jačanje konkurentnosti i otpornosti tvrtke uvođenjem zelenih tehnologija i digitalnih tehnologija u poslovne procese s ciljem pozicioniranja na tržištima avioindustrije, OIE i nafte i plina. Ulaganjem i nabavom nove sofisticirane i tehnološki napredne opreme i digitalnih alata te provođenjem inovacije proizvodnje u dijelu kontrole kvalitete, otklonit će se problemi koji su vezani uz visoke troškove proizvodnje i smanjenu sposobnost procesa. Nadalje, implementacijom digitalnih rješenja i rješenja koja pridonose smanjenju okolišnog otiska proizvodnje i tranziciji prema kružnom gospodarstvu dodatno će se poduprijeti razvoj zelenog, digitalnog i otpornog gospodarstva, povećanje proizvodnje i očuvanje postojećih i stvaranje temelja za nova radna mjesta, te inovativnih poslovnih procesa s ciljem postizanja otpornijeg poslovanja i ekološki prihvatljivije proizvodnje. Ulaganjem će se optimizirati proizvodni i poslovni procesi tvrtke te doprinijeti energetskoj učinkovitosti te kružnom gospodarstvu uvođenjem novih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i digitalnim ciljevima.

Glavne projektne aktivnosti uključuju:

 1. Nabava proizvodne opreme;
 2. Inovacija procesa proizvodnje;
 3. Digitalna transformacija proizvodno-poslovnih procesa;
 4. Jačanje internih kapaciteta za uvođenje novih tehnologija;
 5. Upravljanje projektom;
 6. Promidžba i vidljivost.

Navedene aktivnosti omogućit će postizanje sljedećeg rezultata:

 • R1 Povećani proizvodni kapaciteti, otpornost tvrtke na tržišne distorzije i krize te povećana konkurentnost tvrtke na svjetskom tržištu i pozicioniranost na tržištima avio industrije, OIE i nafte i plina.


Više informacija na:
 
www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

  Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.

  30 Years of technological excellence

  We have gained international acclaim for developing technologies for nuclear power plant examination and repair, inspection and repair services, as well as various engineering studies that we conduct as our regular scope of activities.

  • 0+ client services
  • 0% export services
  • 0% represented worldwide